Πλεονεκτήματα Θεμελιακής Γείωσης


  1. Χαμηλή αντίσταση γείωσης
  2. Σταθερή αντίσταση γείωσης Χειμώνα - Καλοκαίρι
  3. Μηχανική προστασία - Αντοχή σε διάβρωση
  4. Εξάληψη βηματικών τάσεων
  5. Ισοδυναμικές συνδέσεις
  6. Ευελιξία για εγκατάσταση Συστήματος Αντικερυικής Προστασίας
  7. Χαμηλό κόστος