Φωτισμός κήπου, εξωτερικός φωτισμός

Η εταιρεία electrodim  αναλαμβάνει να υλοποιήσει οποιαδήποτε ηλεκτρολογική μελέτη φωτισμού κήπου